Sagolika Keramik

Sofieborg Tumbo

635 31 Kvicksund

070 - 896 43 76

sagolikakeramik@gmail.com

Vägbeskrivning från Eskilstuna: Tag avfart 129 från E20 i rondellen kör gamla vägen mot Tumbo ca 3,2 km, förbi Tumbo kyrka, Kör över tågbron, tag vänster vid skylt Prästgården/Västerby, Kör över tågbro nr 2, Tag höger mot Prästgården. Kör förbi den lilla klungan av fem hus, kör över gärdena och keramikverkstaden ligger i första huset till höger. Huset är vitt och grönt med stora popplar i tomtgränsen.

För er som kommer från Kvicksund, sväng av väg 56 kör mot Tumbo, kör 2km, innan tågbron tar ni höger vid skylt Prästgården/Västerby, Kör över tågbro, Tag höger mot Prästgården/Västerby, kör förbi den lilla klungan av fem hus, kör över gärdena och keramikverkstaden ligger i första huset till höger.  Huset är vitt och grönt med stora popplar i tomtgränsen.

VÄLKOMNA!